Çmimorja

Zbritjet nuk vlejnë në ditën e parë të Premierës përpos për fëmijë!!!

Formati
Ditët Shtresa Çmimi
3D E Hënë – E Diel Çmimi i rregullt 4 €
3D E Hënë – E Enjte Student (vetëm me indeks apo kartelë) 3 €
3D E Hënë – E Diel Grupe (min. 5 persona) 3 €
2D E Hënë – E Diel Çmimi i rregullt 3 €
2D E Hënë – E Enjte Student(vetëm me indeks apo kartelë) 2 €
2D E Hënë – E Diel Grupe (min. 5 persona) 2 €
3D E Hënë – E Diel Fëmijët-deri në moshën 14 vjeç 2 €
3D E Hënë – E Diel Një i rritur + një fëmijë (vetëm për animacione) 5 €
2D E Hënë – E Diel Fëmijët-deri në moshën 14 vjeç 2 €
2D E Hënë – E Diel Një i rritur + një fëmijë (vetëm për animacione) 4 €